Μεταλλική Παλλέτα ΙΝΟΧ

Μεταλλική Παλλέτα ΙΝΟΧ

Ειδικές για χώρους τροφίμων, φαρμάκων και λοιπά, που τηρούν κανόνες υγιεινής υψηλών προδιαγραφών.

Περιγραφή

Μεταλλική Παλλέτα ΙΝΟΧ

Ειδικές για χώρους τροφίμων, φαρμάκων και λοιπά, που τηρούν κανόνες υγιεινής υψηλών προδιαγραφών.